Skip to main content

Synonyma

mahā-arha-vaidūrya-kirīṭa-kuṇḍala
Jeho helmice a náušnice, jež byly posázeny nesmírně cennými drahokamy zvanými Vaidūrya — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.9-10
arka-kirīṭa-juṣṭaḥ
helmice zářící jako slunce — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.20
rāja-kirīṭa
helmice králů — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.20
kirīṭa
přilbice — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.27, Śrīmad-bhāgavatam 3.17.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.38-41
turban — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.21
helmice — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.20, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.47-48, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.30, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.54, Śrīmad-bhāgavatam 8.18.2
koruna — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.15
s helmicemi — Śrīmad-bhāgavatam 8.10.39
helmicemi — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.21
koruny — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.27
na korunách — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.25
s přilbami — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.51-52
přilbou — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.22
své koruny — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.41
s korunou — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.36
přílbami — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.17
s přilbou — Śrīmad-bhāgavatam 10.73.1-6
korunou — Śrīmad-bhāgavatam 10.77.36
Jeho koruny — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.54-56
koruna či helmice — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.36-42
helmic — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.4
helmicí — Śrīmad-bhāgavatam 11.30.28-32
kirīṭa-koṭi
miliony helmic — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.21
milióny přílbic — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.33
mahā-kirīṭa
neobyčejně velké a oslnivé helmice — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.35-39
sphurat-kirīṭa
se zářivou helmicí — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.32-33