Skip to main content

Synonyma

kavayaḥ-velcí filozofov
kavayaḥ-velcí filozofové — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.16
kavayaḥ
inteligentní — Bg. 4.16
učení — Bg. 18.2
všichni transcendentalisté — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.22
učenci — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.35, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.33, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.62, Śrīmad-bhāgavatam 5.12.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.35.14-15
učený — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.5
filozofové nebo vzdělaní učenci — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.21
zkušení vykonavatelé obřadů — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.43
učení lidé — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.20
velcí učenci — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.31
zkušení — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.1
a Kavi — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.25
pokrok učenců či filozofů v duchovním životě — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.17
velcí učení mudrci — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.4
velice učení mudrci — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.36
zkušení myslitelé — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.9
velcí učenci s dokonalou inteligencí — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.2
velké osobnosti — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.12
velcí mudrci a světci — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.47
učení mudrci — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.20
učení oddaní — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.6, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.48
velké učené autority — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.49
oddaní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.114