Skip to main content

Synonyma

kathanīya
měl jsem o nich hovořit — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.10
hodný vyprávění — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.48
které jsou hodny opěvování — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.18
o Nĕm, který je nanejvýš hoden toho, aby byl popisován — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.58

Filter by hierarchy