Skip to main content

Synonyma

bhagavat-kathāyām
náměty týkající se Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.70
kathāyām
ve slovech — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.5
v námětech o — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.42
na téma — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.27
slovům (k Bhagavad-gītě). — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.12
k vyprávěním, které se týkají — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.14
v zábavách — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.18
rozpravám (o Tobě) — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.50
hovory o Tobě a Tvých zábavách — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.38
vyprávĕní — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.20-24
vāsudeva-kathāyām
k naslouchání námětům o Vāsudevovi, Kṛṣṇovi — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.15
tat-kathāyām
v rozhovorech o Pánu — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.30-31