Skip to main content

Synonyma

kathā
náměty — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.44
zábavy — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.11
slova — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.3, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.217, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.84, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.158, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.37
slov — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.41
vyprávĕní — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.25, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.19
rozmluv — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.17
hovoru — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.42
ve vyprávĕní — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.58
o námĕtech — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.63
rozhovory — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.206, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.141
příbĕhy o Nĕm — Śrīmad-bhāgavatam 10.66.23
rozhovorů — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.16
námĕtům — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.50
příbĕhy — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.36
událost — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.159, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.171
popis — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.233
říci — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.55-56
hovor — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.69-70
slova. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.22
informace — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.30
rozhovor — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.151, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.244
záměr — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.71
příběhy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.96, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.282, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.69
rozhovoru — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.118
záměry — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.213
příběh. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.18
řeč — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.227
vyprávění. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.52
na slova — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.207
vyprávění o — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.360
řeči — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.96, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.286
příběh — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.41
popisy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.37
plánu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.131
témata — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.73, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.138
téma — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.72
povídání — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.311
kṛṣṇa-kathā-udayam
to, co vede k transcendentálnímu vyprávění o Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství. — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.12
kathā-āśrayam
spojené s náměty o Něm. — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.5
spojené s vyprávěním — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.6-7