Skip to main content

Synonyma

kathā-amṛtam
transcendentální náměty pojednávající o Něm — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.4
nektar poselství — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.37
nektar slov — Śrīmad-bhāgavatam 10.31.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.13
hari-kathā-amṛtam
nektar v podobě námětů o Kṛṣṇovi. — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.13
kṛṣṇa-kathā-amṛtam
nektar v podobě kṛṣṇa-kathā.Śrīmad-bhāgavatam 10.12.43
nahe kathā-anta
tato témata nebrala konce. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.64
antara-kathā
důvěrná rozmluva — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.48
rūpa-anupama-kathā
novinky o jeho mladších bratrech, Rūpovi Gosvāmīm a Anupamovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.211
anya-kathā
o jiných tématech — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.55
anyera kā kathā
co říci o jiných — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.265
avatāra-kathā
vyprávění o Jeho inkarnacích — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.42
kathā-avaśeṣāḥ
zůstali pouze v historických vyprávĕních — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.9-13
bhaṭṭācāryera kathā
všechna slova Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.115
bhāla nahe kathā
to není dobrý návrh. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.191
caitanya-kathā
rozhovory o zábavách Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.131
caitanya-kathā-sukhe
v radosti z rozhovorů o Pánu Caitanyovi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.99
caitanyera kathā
vyprávění o činnostech Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.160
kṣīra-curi-kathā
vyprávění o krádeži zhuštěného mléka — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.97
daṇḍa-kathā
vyprávění o tomto pokárání — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.32
e kathā
tuto událost — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.33
e-kathā śuniyā
když slyšeli tato slova — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.118
díky vyslechnutí těchto popisů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.154
ei-kathā śuni'
po vyslechnutí těchto zpráv — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.132
ei kathā
toto poselství — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.168
toto vyprávění — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.256
tento výrok. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.18
tento vzkaz — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.110
ei satya kathā
to je pravda — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.77-78
gaura-kathā
vyprávění o Pánu Caitanyovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.68
grāmya-kathā-vighātaḥ
díky němuž neexistuje příležitost hovořit o světských věcech — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.13
grāmya-kathā
běžné řeči obyčejných lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.236
guhya-kathā
velmi důvěrné poselství — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.29
hari-kathā-udarkāḥ
vyúsťující ve vyprávění o Pánovi — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.14
hari-kathā
o tématech týkajících se Nejvyššího Pána, Hariho — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.2
ihāra kā kathā
co říci o nich. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.86
kahibāra kathā nahe
téma, které by se nemělo veřejně popisovat — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.83
kahibāra kathā
popsatelné téma — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.167
kathā
poselství — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.15, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.16
vyprávění — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.19, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.10, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.38, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.3-4, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.23, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.312, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.36, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.114, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.89, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.229, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.43, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.56, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.141
námětů — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.46