Skip to main content

Synonyma

jagat-aṇḍa-vidhāna-kartā
stane se vládcem vesmíru — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.304
koṭi-brahmāṇḍera kartā
stvořitel mnoha miliónů vesmírů — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.21
grantha-kartā
autor — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.49
kartā-hetu
původní příčina — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.62
hita-kartā
dobrodinec — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.58
kartā iva
jako konatel — Śrīmad-bhāgavatam 12.10.31-32
jagat-kartā
stvořitel vesmíru — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.12
stvořitel vesmírů — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.4
jagatera kartā
stvořitel hmotného světa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.63
kartā
stvořitel — Bg. 3.24, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.5-6, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.24, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.64, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.80
konatel — Bg. 3.27, Bg. 18.14, Bg. 18.18, Bg. 18.19, Bg. 18.26, Bg. 18.27, Bg. 18.28, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.2, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.41, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.28, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.10, Śrīmad-bhāgavatam 12.11.31
vykonavatel — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.33.26-27, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.40
spácháš — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.15
a bude konat — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.3
zařídím — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.34
vykonáš — Śrīmad-bhāgavatam 10.37.15-20
vynaloží — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.7-8
„konatel“, falešné ego — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.30
udĕlá — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.1
učiní — Śrīmad-bhāgavatam 12.1.1-2
ādi-kartā
původní konatel. — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.4
śāstra-kartā
ti, kdo sestavili písma — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.167
sammāna-kartā
uctivý — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.56
sthiti-kartā
udržovatel — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.8
sarva-kartā
stvořitel všeho — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.253
pālana-kartā
udržovatel — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.295
yei sūtra-kartā
ten, kdo Vedānta-sūtru sestavil — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.93
pāka-kartā
kuchař — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.134
kaḍacā-kartā
komentátoři — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.8
sūtra-kartā
pisatel krátkých záznamů — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.10