Skip to main content

Synonyma

guṇa-karmasu
hmotnými činnostmi — Bg. 3.29
karmasu
ve všech činnostech — Bg. 2.50
činnostem s vidinou jejich plodů — Bg. 6.4
při konání povinností — Bg. 6.17
činností. — Bg. 9.9