Skip to main content

Synonyma

asat-karmabhiḥ
s dočasnými plodonosnými činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.12, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.13
kim asat-karmabhiḥ bhavet
jakou má cenu vykonávání dočasných plodonosných činností. — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.14
jaký prospěch může přinést vykonávání dočasných plodonosných činností. — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.17
co prospěšného přináší vykonávání dočasných plodonosných činností. — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.16
k čemu mohou být dobré dočasné plodonosné činnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.18
k čemu je dobré vykonávat dočasné plodonosné činnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.19
guṇa-karmabhiḥ
vlastnostmi a skutečnými činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.1
janma-karmabhiḥ
se Svým transcendentálním zrozením a činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.33
podle zrození a činností. — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.3
karmabhiḥ
z pout zákona karmických činností. — Bg. 3.31
reakcí této práce — Bg. 4.14
činnostmi. — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.10, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.25
vykonáváním plodonosné práce — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.35
prací — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.51
plodonosnou prací — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.18
plodonosnými činy — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.23
předepsanými povinnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.25
způsobené činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.6
v cyklu plodonosných činností. — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.26
jeho velkolepými činy. — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.46
činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.61
obřadními činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.28
činy — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.26
a činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.5
na základě minulých činů — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.51
plodonosných činností. — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.5
reakcemi za plodonosné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.33
a plodonosnými činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.5
svým vykonáváním obřadů — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.9
obřady — Śrīmad-bhāgavatam 5.21.18
jejich příslušnými činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.4
kvůli plodonosným činnostem — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.24, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.35-36
podle výsledků plodonosného jednání — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.4
dřívějšími činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.41
kvůli svým dřívějším hmotným činnostem. — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.46
takovými hmotnými činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.47
službami — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.52
vlivem různých činností — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.25
podle svých činností. — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.12
činnosti či zábavy — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.36