Skip to main content

Synonyma

abhyudaye ca karmaṇi
a při obětním obřadu, kdy jsou obětiny nabízeny předkům a polobohům — Śrīmad-bhāgavatam 6.19.26-28
autthānike karmaṇi
při obřadu utthānaŚrīmad-bhāgavatam 10.7.8
karmaṇi
v předepsaných povinnostech — Bg. 2.47
do jednání — Bg. 3.1
předepsanými povinnostmi. — Bg. 3.22
konáním předepsaných povinností — Bg. 3.23
při plnění předepsaných povinností — Bg. 3.25
v činu — Bg. 4.18
činností — Bg. 4.20
v jednání s touhou po jeho plodech — Bg. 14.9
činnostech — Bg. 17.26-27
práci — Bg. 18.45
činnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.7
vykonávání — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.12
ve věci — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.45
v činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.17
činnost — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.62
k plodonosným činnostem — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.27
v činnostech — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.78
povinnostech — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.4
činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 5.21.16
plodonosné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.25
jakými činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.52
plodonosných činností — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.26
stloukáním — Śrīmad-bhāgavatam 8.10.1
činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 8.14.1
obřadu — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.31
při provádění svých plodonosných činností. — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.3
při oběti — Śrīmad-bhāgavatam 9.20.28
pro mou práci — Śrīmad-bhāgavatam 10.42.3
ohlednĕ povinností — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.26
prací. — Śrīmad-bhāgavatam 10.73.24
zákonitostí karmyŚrīmad-bhāgavatam 11.5.6
vynaložené na budování — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.34-41
řetĕzec plodonosných činností — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.30
plodonosným jednáním — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.33
při plodonosné činnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.215
yat-karmaṇi
v jejíž činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.28
kedāra-karmaṇi
prací na poli a zemědělskými úpravami — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.11
svarga-karmaṇi
o stvoření vesmírného dění — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.49-50