Skip to main content

Synonyma

anya-karmaṇām
činností jiných osob — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.14
citra-karmaṇām
nás všech, kteří trpíme reakcemi za svou minulou karmuŚrīmad-bhāgavatam 10.5.25
guṇa-karmaṇām
transcendentálních vlastností a činností Pána — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.30-31
karmaṇām
předepsaných povinností — Bg. 3.4, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.45
plodonosných činností — Bg. 4.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.34-36, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.76-77, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.26, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.13
všech činností — Bg. 5.1
jejichž dřívější činnosti — Bg. 7.28
při jednání — Bg. 14.12
činností — Bg. 18.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.45, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.187
činností. — Bg. 18.13
činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.8
s ohledem na jejich minulé činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.37-40
hmotných činností — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.18
které jednají — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.32
proti různým činnostem — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.34
na plodonosné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.50-51
a plodonosné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.31.21
cestu povinnosti — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.37
všech hmotných činností — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.28
pro ty, kdo bojují nebo provádějí jiné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.7
povinností — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.32
jejichž činy — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.40
jednání. — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.1
plodonosných činností. — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.7
karmických reakcí — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.55
puṇya-karmaṇām
zbožných. — Bg. 18.71
kṣema-karmaṇām
těch, kteří jsou vůdci a ochránci obyčejných lidí. — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.6
sarva-karmaṇām
všechny plodonosné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.40
sat-karmaṇām
jejichž vykonávání oběti — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.47
uparata-karmaṇām
kdo se již nezajímají o plodonosné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.28
puṇya-śloka-īḍya-karmaṇām
jejichž zbožné činnosti velebí všechny velké duše. — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.5
kuśala-karmaṇām
zaměstnaných příznivými činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.19
nija-karmaṇām
vlastních minulých činností. — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.5