Skip to main content

Synonyma

adbhuta-karmaṇā
tím, Jehož skutky jsou nadlidské — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.46
jehož činnosti jsou úžasné — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.64, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.16
bhūri-karmaṇā
který dokážeš mnoho úžasných činů — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.6-7
karmaṇā eva
jen působením karmyŚrīmad-bhāgavatam 10.24.13
garhya-karmaṇā
vykonáváním odporných činností — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.45
grāmya-karmaṇā
kvůli hmotným činnostem pro smyslový požitek — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.31
karmaṇā
prací — Bg. 3.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.43
činnostmi — Bg. 18.60, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.19, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.25
jednáním — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.37
skutky — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.5
činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.25
se svými činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.38
výsledky práce — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.1
svým jednáním — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.12-15
vykonáním — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.56
činnostmi. — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.26, Śrīmad-bhāgavatam 5.4.6
plodonosnými činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.4, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.52, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.10
jehož činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.29
takovými činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 4.26.7
svými činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.2
svým chováním — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.3
védskými obřady — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.32
podle činností — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.14
působením své karmické reakce — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.9
povoláním — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.23-24
řízením osudu — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.38
dotekem jeho ruky — Śrīmad-bhāgavatam 9.22.14-15
působením karmyŚrīmad-bhāgavatam 10.24.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.13
podle reakcí za její hmotné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.17
svými činy — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.33
z hrdinského jednání — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.30
činem — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.8
hmotným jednáním a jeho reakcemi — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.3-6
hmotným konáním — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.29
konáním — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.35
kvůli činu — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.48-49
konání védských obřadů — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.9
činností — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.37
jednáním. — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.49
hmotným jednáním — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.14