Skip to main content

Synonyma

prāṇa-karmāṇi
činnosti dechu života — Bg. 4.27
sarva-karmāṇi
všechny reakce za hmotné činnosti — Bg. 4.37
činnosti všeho druhu — Bg. 18.57
všechny činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 6.19.17
karmāṇi
své povinnosti — Bg. 2.48
práci — Bg. 3.26, Bg. 12.10
činnosti — Bg. 3.27, Bg. 4.27, Bg. 5.14, Bg. 9.9, Bg. 12.6-7, Bg. 13.30, Bg. 18.6, Bg. 18.11, Bg. 18.41, Bg. 18.56, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.35, Śrīmad-bhāgavatam 1.4.9, Śrīmad-bhāgavatam 1.12.2, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.23, Śrīmad-bhāgavatam 2.4.9, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.38, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.44, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.16.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.16.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.50, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.53, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.78, Śrīmad-bhāgavatam 5.6.13, Śrīmad-bhāgavatam 5.9.9-10, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.1, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.24, Śrīmad-bhāgavatam 8.4.17-24, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.47, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.60, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.26.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.26.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.49, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.23, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.27-29, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.2-3, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.27, Śrīmad-bhāgavatam 12.5.6, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.46
činností — Bg. 3.30, Bg. 5.13, Śrīmad-bhāgavatam 11.4.1, Śrīmad-bhāgavatam 11.4.23
nejrůznější práce — Bg. 4.14
činy — Bg. 4.41, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.7
všechny činy — Bg. 5.10
povinnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.11, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.52
transcendentální činy — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.17
konání — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.20
řetěz plodonosných činností — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.21
transcendentální činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.16, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.34, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.44
plodonosné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.43, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.26-27, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.58, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.9, Śrīmad-bhāgavatam 6.15.24, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.26, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.14, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.11, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.266, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.61
hmotné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.14, Śrīmad-bhāgavatam 7.12.29-30, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.44, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.43
všechny činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.6
různé hmotné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.11.9
činnosti pro dosažení hmotného prospěchu — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.52
různé činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.11-13
mnohé činnosti (v továrnách, v průmyslu, spekulace a tak dále) — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.41
hmotné plodonosné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.47
předepsané povinnosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.23, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.11
a činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.38, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.1
obřady — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.13
o činech — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.9-13
o činnostech — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.9-10
potřebné povinnosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.7
svĕtské povinnosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.30
plodonosné obdřady — Śrīmad-bhāgavatam 11.1.11-12
činnostech — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.39
různé druhy plodonosných činností — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.6
materialistických činností — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.41
zbožné a bezbožné hmotné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.31
činné smysly — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.15
zbožné jednání — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.45
a konání — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.2
předepsané činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.9