Skip to main content

Synonyma

kariṣyasi
budeš konat — Bg. 2.33
budeš dělat — Bg. 18.60