Skip to main content

Synonyma

karṣita-manāḥ
jehož mysl je přitahována — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.18

Filter by hierarchy