Skip to main content

Synonyma

aṇu-kalpaḥ
jako nepatrný atom — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.37
kalpaḥ
očekávat — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.51
zvláštní písmo — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.26
doba mezi stvořením a zničením — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.12
jeho jeden den — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.46
věk — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.35, Śrīmad-bhāgavatam 3.11.36
současný věk — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.37
dokázal — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.42
ten, kdo je schopný podstupovat askezi provázející stav odříkání (sannyāsa) či studovat transcendentální poznání — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.1
zkušený — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.19
správným způsobem vykonané — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.48
jeden Brahmův den — Śrīmad-bhāgavatam 8.13.36
schopný — Śrīmad-bhāgavatam 10.45.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.28
stvořené z nĕhož. — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.35-36
schopen — Śrīmad-bhāgavatam 10.72.20
kalpaŚrīmad-bhāgavatam 12.4.2
purāṇa-kalpaḥ
ten, který umí vysvětlit doplňky Ved (Purāṇy) — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.42
loka-kalpaḥ
další stvoření tří světů — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.23
planetárních soustav — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.20-21
yajña-kalpaḥ
který je nalézán prostřednictvím obřadů — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.15

Filter by hierarchy