Skip to main content

Synonyma

kṣraum
bīja neboli semeno manter, jež jsou modlitbami k Pánu Nṛsiṁhovi. — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.8

Filter by hierarchy