Skip to main content

Synonyma

kṣatra-antāya
přivodit konec všech kṣatriyůŚrīmad-bhāgavatam 9.16.16
kṣatra-bandhavaḥ
nikoliv kṣatriyové, ale zlotřilí synové kṣatriyů.Śrīmad-bhāgavatam 9.16.12
nejnižší z kṣatriyů (jelikož jsme nejednali jako kṣatriyové) — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.43
kṣatra-bandhoḥ
nekvalifikovaného kṣatriyiŚrīmad-bhāgavatam 10.89.23
kṣatra-bandhubhiḥ
od nižšího kṣatriyi.Śrīmad-bhāgavatam 1.18.31
kṣatra-bandhubhyaḥ
před nečistými králi — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.48
kṣatra-bandhunā
s pokleslým kṣatriyouŚrīmad-bhāgavatam 10.72.26
kṣatra-bandhuḥ
synové kṣatriyůŚrīmad-bhāgavatam 1.18.34
syn kṣatriyiŚrīmad-bhāgavatam 4.12.43
nejnižší z kṣatriyůŚrīmad-bhāgavatam 6.17.13
člen rodiny kṣatriyůŚrīmad-bhāgavatam 9.2.9
kṣatra- bandhuḥ
patřil do třídy kṣatriyůŚrīmad-bhāgavatam 9.18.5
kṣatra-bandhūn
nevhodní vládci — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.22
brahma-kṣatra
brāhmaṇů a kṣatriyůŚrīmad-bhāgavatam 7.2.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.51
kṣatra-dharmā
dokonale znalý povinností kṣatriyůŚrīmad-bhāgavatam 9.17.17
kṣatra-dvija-uttarāḥ
nejpočetnĕji zastoupeny kṣatriyi a brāhmaṇy.Śrīmad-bhāgavatam 12.3.23
kṣatra-jātayaḥ
dynastie kṣatriyůŚrīmad-bhāgavatam 9.2.16
kṣatra
vládnoucí třída — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.32
kṣatriyovéŚrīmad-bhāgavatam 2.1.37
členů královské třídy — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.20
krále — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.22
a kṣatriyiŚrīmad-bhāgavatam 10.42.34
kṣatriyůŚrīmad-bhāgavatam 10.51.31, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.17, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.7
vládců — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.18
královského rodu — Śrīmad-bhāgavatam 12.1.6-8
kṣatra-lakṣaṇam
to jsou znaky kṣatriyi.Śrīmad-bhāgavatam 7.11.22

Filter by hierarchy