Skip to main content

Synonyma

kṣīyamāneṣu
když byly vypotřebovány — Śrīmad-bhāgavatam 11.30.20

Filter by hierarchy