Skip to main content

Synonyma

bandhu-kṛtyam
povinnost přítele — Śrīmad-bhāgavatam 4.26.22
deva-kṛtyam
co bylo třeba udělat ve prospěch polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.50
ātma-kṛtya-hata-kṛtyam
po vykonání potřebných náboženských obřadů po smrti Jaṭāyua, který zemřel pro Pánův zájem — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.12
iti-kṛtyam
co je nezbytné udělat — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.11
kṛtyam kim
co dělat — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.28
kṛta-kṛtyam
dosáhl cíle svého života — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.49
spokojený se svým dílem — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.36
kṛtyam
předepsané povinnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.2
má se udělat — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.58
řádný — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.24
jimi uznávaný — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.28-29
obřad podle usměrnění — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.22
činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.4
podrobnosti provádĕní — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.39
užitek — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.46
sva-sādhu-kṛtyam
náležité vyrovnání — Śrīmad-bhāgavatam 10.32.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.180, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.44
vaše šlechetné skutky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.93
su-kṛtyam
vyžadovaná zbožná činnost. — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.32-33