Skip to main content

Synonyma

bahiḥ-kṛte
zbavený — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.41
dharma-kṛte
pro věc náboženství — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.15
yuṣmat-kṛte-kvůli vá
yuṣmat-kṛte-kvůli vám — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.13
mahī-kṛte
kvůli této zemi — Bg. 1.32-35
kṛte
který sestavil — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.2
byly vynuceny — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.33
vykonané. — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.14
ve věku Satya — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.24
v Satya-yuze — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.21, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.21, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.52, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.332, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.345, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.346
konané — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.48
velice pečlivě vykonané — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.12
byl spáchán — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.15
zámĕr — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.16
v Satya-yuze, vĕku pravdy — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.18
sestavené — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.91, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.100, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.149
mat-kṛte
kvůli Mně — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.22
kvůli mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.7, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.8
tvat-kṛte
pro tebe — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.10
vĕnované Tobĕ. — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.35
muni-kṛte
pro dobro mudrců — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.32
kṛte yuge
v Satya-yuze — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.8
yat-kṛte
na jehož účet — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.42
z tohoto důvodu. — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.2
tat- kṛte
kvůli tomu — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.5
tat-kṛte
kvůli tomu — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.25
tímto jednáním — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.10
kvůli tomuto tĕlu — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.41
vipra-kṛte
kvůli brāhmaṇoviŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.1