Skip to main content

Synonyma

abuddhi-kṛtaḥ
dělá hlupáka — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.17
adharma-kṛtaḥ
ten, kdo jedná bezbožně — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.22
anugrahaḥ kṛtaḥ
tím vám prokázal velké dobrodiní. — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.40
sva-bhṛtya-artha-kṛtaḥ
v zájmu jejich služebníků — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.25
asat-kṛtaḥ
vystaven neuctivému jednání — Bg. 11.41-42
uražen — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.14
uražený — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.199-200
aviveka-kṛtaḥ
činěné v nevědomosti, bez zralého uvážení — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.30
bahiḥ-kṛtaḥ
vyloučený — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.35
bhasmī-kṛtaḥ
promĕnĕná v popel — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.33
cittī-kṛtaḥ
se soustředěnou myslí — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.28
deha-kṛtaḥ
otce — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.13
kvůli hmotnému tĕlu — Śrīmad-bhāgavatam 12.5.7
deva-kṛtaḥ
stvořená svrchovanou vůlí Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.13
dhik-kṛtaḥ
odsouzená — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.53
kāt-kṛtaḥ
nevhodně přijatý. — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.11
kṛtaḥ
učinil — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.5
vykonával. — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.17
tebou položená — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.1
přijal — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.30
stvořitele — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.27
když tak činil — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.52
bylo učiněno — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.16
udělená — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.7
bylo činěno — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.54
vykonáno — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.55
uplatněné — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.20
vykonávají. — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.20
učiněno — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.30
učiněný — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.13
byl učiněn — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.12
učiněna. — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.25
učiněná — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.42, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.19
je-li vykonáno — Śrīmad-bhāgavatam 4.27.24
vyvolaný — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.5
vytvořené — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.34
upevněná — Śrīmad-bhāgavatam 5.21.13
vykonané. — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.37
učiněné — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.55
činěné — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.8