Skip to main content

Synonyma

adharma-kṛt
největší darebák — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.12
akarma-kṛt
aniž by něco dělal — Bg. 3.5
nevykonávající žádné činy. — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.44
bez činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.53
anta-kṛt
ten, který ničí. — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.39
tava anta-kṛt
který tě zahubí — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.12
vaira-anubandha-kṛt
odhodlaný i nadále vytrvat ve svém nepřátelství. — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.23
artha-kṛt
potřebné. — Śrīmad-bhāgavatam 7.12.9
která nám může přinést úspěch. — Śrīmad-bhāgavatam 8.21.19
avadya-kṛt
ten, kdo se dopustil urážky. — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.22
bhaya-kṛt
zdroj strachu — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.22-23
bhūta-kṛt
stvořitel vesmíru. — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.44
bhṛtya-kāma-kṛt
který je vždy připravený plnit touhy svých služebníků — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.37
deha-kṛt
dárce tvého těla — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.24
otec — Śrīmad-bhāgavatam 9.7.4
hita-kṛt
prospívající — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.37
janma-kṛt
původce — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.7
jantu-janma-kṛt
otec Jantua. — Śrīmad-bhāgavatam 9.22.1
kalyāṇa-kṛt
ten, kdo se věnuje příznivým činnostem — Bg. 6.40
kalyāṇa-kṛt-tama
ó ty, jenž jsi tou nejlepší osobou, která může jednat pro naše blaho. — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.17
mat-karma-kṛt
kdo pracuje pro Mne — Bg. 11.55
kṛtsna-karma-kṛt
i když jedná nejrůznějším způsobem. — Bg. 4.18
sva-karma-kṛt
konající svou práci — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.32
karma-kṛt
konatel. — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.23-25
kaṭa-kṛt
tesař — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.18
kośaḥ-kṛt
housenka bource morušového — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.11-13
priya-kṛt-tamaḥ
dražší — Bg. 18.69
vedānta-kṛt
ten, kdo sestavil Vedāntu — Bg. 15.15
kṣaya-kṛt
hubitel — Bg. 11.32
hrozící zničením — Śrīmad-bhāgavatam 10.19.7
pāpa-kṛt-tamaḥ
největší hříšník — Bg. 4.36
śreyaḥ-kṛt
pro jeho dobro — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.14
nideśa-kṛt
nařízeno. — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.40
āgaḥ-kṛt
dopustí se přestupku — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.15
ten, který uráží — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.22-23
śāstra-kṛt
sestavitel zjevených písem. — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.22
mantra-kṛt
prostředník — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.2
kṛt
vykonávající — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.25, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.58-60
ten, který vykonává — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.32
koná. — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.18-20