Skip to main content

Synonyma

kṛṣṇe bhaje
věnuje se transcendentální službě Pánu Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.41
kṛṣṇe bhakti karaya
s láskou oddaně slouží Pánu Kṛṣṇovi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.300
kṛṣṇe-Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božstv
kṛṣṇe-Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.43
kṛṣṇe dekhi'
poté, co viděly Kṛṣṇu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.50
kṛṣṇe dekhibāre
navštívit Kṛṣṇu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.59
kṛṣṇe jānāñā
poté, co vyřídil Pánu Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.62
kṛṣṇe-ke Śrī Kṛṣṇov
kṛṣṇe-ke Śrī Kṛṣṇovi — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.34
kṛṣṇe
a tma — Bg. 8.26
Pán Kṛṣṇa — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.23, Śrīmad-bhāgavatam 1.11.24, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.6, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.35.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.320, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.321
v Kṛṣṇově — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.43
Pánu Kṛṣṇovi — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.49, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.43-44, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.52, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.24, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.47, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.15, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.182, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.82, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.307, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.126, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.204, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.220, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.62, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.104, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.224, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.84, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.101, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.133, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.54
k Pánu Śrī Kṛṣṇovi — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.95
na Pána Kṛṣṇu — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.52.3
na Pána Śrī Kṛṣṇu — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.3
vůči Kṛṣṇovi — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.2, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.129, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.42
Kṛṣṇovi — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.Sloka 1b, Śrīmad-bhāgavatam 10.28.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.101, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.57, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.59, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.213, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.218, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.220, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.272, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.256, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.263, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.159, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.199, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.102, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.146, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.57, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.55
ke Kṛṣṇovi — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.59, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.67, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.54, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.65.4-6, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.61, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.83, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.87, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.179, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.38, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.30
na Kṛṣṇu — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.6, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.32, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.49, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.52
na úrovni Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.28-29
k Pánu Kṛṣṇovi — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.30, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.27-28, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.107, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.170, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.261, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.109, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.141, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.45, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.4
když Pán Kṛṣṇa — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.13
vůči Pánu Kṛṣṇovi — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.39-40, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.250, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.65
pro Pána Kṛṣṇu — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.34
Śrī Kṛṣṇovi — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.39
Pána Kṛṣṇu — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.90, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.270, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.85, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.153, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.119, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.224, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.155, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.85, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.87
Pánem Kṛṣṇou — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.16
soustředĕné na Kṛṣṇu — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.47
do Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.35
ó Kṛṣṇo (Draupadī) — Śrīmad-bhāgavatam 10.83.15-16
v Pánu Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.104, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.115, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.117, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.60, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.158, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.228, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.121, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.125
v Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.67, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.132, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.218, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.79-81
Kṛṣṇu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.284
Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.59, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.246
po Pánu Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.119
po Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.144, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.51
ve vědomí Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.185
u Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.185
od Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.223
s Kṛṣṇou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.225
kṛṣṇe-Kṛṣṇov
kṛṣṇe-Kṛṣṇovi — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.30