Skip to main content

Synonyma

deva-kāryam
zájem polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 8.21.10
činnosti pro dobro polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.2
kāryam
povinnost — Bg. 3.17, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.37
jako povinnost — Bg. 3.19
povinnou — Bg. 6.1
je třeba provádět — Bg. 18.5
musí být konána — Bg. 18.9
co se má dělat — Bg. 18.31
činnost — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.35
mĕla by být poskytnuta — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.2
práce — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.28
příslušný obřad — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.31
výsledek — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.92
vraja-kāryam
problémy Vrajabhūmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.21