Skip to main content

Synonyma

diṣṭa-kāriṇaḥ
poslové smrti — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.1
ādeśa- kāriṇaḥ
poslušni nařízení — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.8
nideśa-kāriṇaḥ
vykonavatelé příkazů — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.48
vāsudeva-ukta-kāriṇaḥ
kteří jsou neustále připraveni vykonávat pokyny Pána Vāsudeva (jakožto osobní společníci Pána Viṣṇua, kteří získali osvobození sālokya) — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.37
nirdeśa-kāriṇaḥ
vykonavatelé příkazů — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.38
kāriṇaḥ
ploduchtiví pracovníci — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.39
ti, kdo se dopouštějí hříšných činností. — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.43
vykonavatele — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.6
konající. — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.40
fungující — Śrīmad-bhāgavatam 11.24.9
vytvářející — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.5
ādeśa-kāriṇaḥ
vykonavatelé příkazu — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.3
kūṭa-kāriṇaḥ
podvádĕjící — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.35

Filter by hierarchy