Skip to main content

Synonyma

kāraṇa-abdhi-śāyī
Pán Viṣṇu ležící v Příčinném oceánu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.91
Kāraṇābdhiśāyī — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.268
Pán Mahā-Viṣṇu ležící na Příčinném oceánu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.282
kāraṇa-abdhi
Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.49
Příčinný oceán — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.175
kāraṇa-abdhi-pāre
na břehu Příčinného oceánu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.269
kāraṇa-abdhira
vůči Příčinnému oceánu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.57
kāraṇa-ambhodhi-madhye
uprostřed Příčinného oceánu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.9
kāraṇa- ambhodhi-madhye
uprostřed Příčinného oceánu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.50
kāraṇa-arṇava nāma
oceán zvaný Kāraṇa. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.51
kāraṇa-arṇave
v oceánu příčin neboli Příčinném oceánu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.55
kāraṇa-bhūtaḥ
existující jako příčina — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.38
brahmāṇḍa-kāraṇa
příčina vesmírného projevu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.259
caitanya-līlā-varṇana-kāraṇa
důvod popsat zábavy Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.321
duḥkhera kāraṇa
příčiny utrpení — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.150
příčina neštěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.16
ghaṭera kāraṇa
příčina hliněného hrnce — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.64
kāraṇa ihāra
důvod toho — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.122, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.261
ihāra kāraṇa
jaký to má důvod. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.95
ithe ki kāraṇa
co je toho příčinou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.124
jagat-kāraṇa
příčina vesmíru — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.102
příčina hmotného vesmírného projevu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.56
příčina vesmírného projevu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.61
příčina hmotného světa. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.100-101
příčina hmotného světa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.106
je původní příčinou hmotného stvoření. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.268
příčina hmotného stvoření — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.38
ki kāraṇa
jaký je důvod. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.109
jaký to má důvod. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.17
kāraṇa
a příčiny — Bg. 13.21
příčina — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.19, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.29, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.63, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.90, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.217, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.59, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.61, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.26, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.122, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.239-240, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.221, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.50, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.170
z důvodu vyzdvihnout Zemi — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.1
z důvodů, jako bylo vyzvednutí Země z oceánu — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.37
smysly — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.8
příčin — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.38, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.137
který je původní příčinou stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.17-18
příčina všeho — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.32-33, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.5-6
a jemné příčiny — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.17
jako subtilní příčina (adhyātma) — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.20
důvod — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.26, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.43, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.36-37, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.176, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.316, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.85