Skip to main content

Synonyma

puruṣa-kārāṇām
zamĕstnané lidským snažením — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.10

Filter by hierarchy