Skip to main content

Synonyma

anāśīḥ-kāmaḥ
bez touhy po plodech — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.10
apatya-kāmaḥ
s touhou mít syny — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.1
toužící po potomstvu — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.13
neboť si přál syna. — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.12
apratilabdha-kāmaḥ
aniž by dosáhl vytouženého cíle — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.21
když se mu jeho touhy neplní — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.12
avitṛpta-kāmaḥ
jehož rostoucí touhy nejsou uspokojeny — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.11-13
aśānta-kāmaḥ
jehož touhy nejsou ukojeny — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.15
baddha-kāmaḥ
kvůli pomatenosti hmotným chtíčem. — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.52
darśayitu-kāmaḥ
přál si ukázat, jak vykonávat — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.20
hantu-kāmaḥ
toužící zabít — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.11
indriya-kāmaḥ tu
kdo však chce mít silné smyslové orgány — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.2-7
kośa-kāmaḥ
kdo chce mít hodně peněz — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.2-7
kāma-kāmaḥ
kdo touží po smyslovém požitku — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.9
kāmaḥ
touha — Bg. 2.62, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.22, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.3, Śrīmad-bhāgavatam 3.22.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.44, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.27, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.32, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.37, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.39, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.36
chtíč — Bg. 3.37, Bg. 16.21, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.26, Śrīmad-bhāgavatam 5.6.5, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.20, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.18-19, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.14, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.2, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.163, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.216
pohlavní život — Bg. 7.11
smyslový požitek — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.64
kdo chce mít — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.2-7
kdo chce — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.2-7
toužící po — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.2-7, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.41
Amor — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.12, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.25
touhy — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.17
měl touhy — Śrīmad-bhāgavatam 4.27.11
s touhou — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.2
Kāma — Śrīmad-bhāgavatam 6.6.10-11
jehož hmotné touhy — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.33
usměrněný smyslový požitek — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.26
chtivé touhy — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.42, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.14
toužící — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.6-7
chtivá touha — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.25
touhu — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.27
co si přejete — Śrīmad-bhāgavatam 10.72.27
hmotné bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.6
smyslový požitek získaný z hmotných vĕcí — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.20
plnĕ rozvinutá hmotná přání — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.9-10
touha (může být) — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.4-5
hmotná touha — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.2-5
śuddhi-kāmaḥ
přát si vysvobození ze všech hříchů — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.16
sarva-kāmaḥ
ten, kdo má hmotné tužby všeho druhu — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.10