Skip to main content

Synonyma

a-kāma-krodha-lobhatā
oproštĕnost od chtíče, hnĕvu a chamtivosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.21
kāma-abhikāmam
toužící po smyslových objektech — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.28
kāma-abhiniveśita
plně pohrouženi do smyslového požitku — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.45
kāma-abhivarṣaṇāt
jenž zahrnuje splnĕním tužeb — Śrīmad-bhāgavatam 12.10.34
kāma-adhvara
oběti pro smyslový požitek (jako například Dakṣa- yajña, Dakṣovy oběti) — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.32
agni-kāma
touhou po ohni — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.7
kāma-agninā
silnou pohlavní touhou — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.8
aiche kāma
takové věci. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.242
akhila-kāma-lampaṭā
i když si uchovává nejrůznější hmotné touhy — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.21
kāma-aktam
poznamenaná chtíčem — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.14
kāma-analam
planoucí oheň chtivých tužeb — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.25
kāma-anujena
mladším bratrem chtíče (hněvem) — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.31
kāma-anusevayā
když se tĕší z dosažení vytoužených cílů. — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.21
kāma-arka-tapta-kumudinī
jako lilie rozpalující se sluncem chtivých tužeb — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.38
dharma-artha-kāma-mokṣa
čtyři principy: náboženství, hospodářský rozvoj, uspokojování smyslů a osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.41
dharma-kāma-artha- vimukti-kāmāḥ
lidé zaměřující své touhy na čtyři cíle: náboženství, hospodářský rozvoj, uspokojování smyslů a osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.19
avidyā-kāma
nevědomostí a chtíčem — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.5
kāma-dugha-aṅghri-padmam
lotosové nohy Pána, které udělují všechny vytoužené plody — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.26
kāma-bhoga
požitek pocházející z uspokojování smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.8
kāma-bhoge
aby si mohla užívat s Kṛṣṇou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.116
kāma-bhogeṣu
ke smyslovému požitku — Bg. 16.16
ke smyslovému požitku (v životním stavu gṛhasthy) — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.7
kāma-bhogān
přeměty smyslového požitku — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.37
bhṛtya-kāma-kṛt
který je vždy připravený plnit touhy svých služebníků — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.37
kāma-bindubhiḥ
kapičkami přepuštěného másla. — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.33-34
kāma-bāṇe
šípem Amora — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.115
kāma-bīje
duchovním semínkem touhy zvaným klīmŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.138
caitanyera kāma
všechny touhy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.156
chāḍi' saba kāma
poté, co se vzdají všech druhů hmotných tužeb. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.218
kāma chāḍi'
vzdávající se všech tužeb po hmotném požitku — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.41
kāma-cāra-kriyāsu
extravagance — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.69
kāma-cāriṇī
ta, která se dokázala přemisťovat podle své touhy. — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.4
kāma-daiḥ
ti, kdo poskytují smyslový požitek — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.27
kāma-devam
jako Amora — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.7-8
chtivé touhy. — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.79
kāma-devāt
před Amorem či chtivou touhou — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.17
kāma-rūpa-dharān
kteří mohli přijmout jakoukoliv podobu podle svého přání — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.44
kāma-dhenu
krávy, které plní každé přání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.223
krav kāma-dhenu, které mohou dát neomezené množství mléka — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.228
krav plnících přání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.179