Skip to main content

Synonyma

kālena alpena
za velmi krátkou dobu — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.26
ati-mahatā kālena
po dlouhé době — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.1
kālena bhūyasā
po dlouhou dobu — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.4-5
po dlouhé době — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.27
během času — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.37
kālena etāvatā
po tak dlouhou dobu — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.22
kālena
časem — Bg. 4.2, Bg. 4.38, Śrīmad-bhāgavatam 1.4.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.3, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.22, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.3, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.12-15, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.8, Śrīmad-bhāgavatam 5.4.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.29, Śrīmad-bhāgavatam 5.25.3, Śrīmad-bhāgavatam 6.15.3, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.42, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.18, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.21, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.43-44, Śrīmad-bhāgavatam 9.3.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.50, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.73.12-13, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.52, Śrīmad-bhāgavatam 11.4.2, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.49, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.10, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.43, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.15-19, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.119, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.169, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.350
během času — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.18
vlivem času — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.24, Śrīmad-bhāgavatam 5.9.6, Śrīmad-bhāgavatam 8.3.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.20.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.32-33, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.3
postupem času — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.36, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.34
délka — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.4
tehdy — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.20
věčným časem — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.29, Śrīmad-bhāgavatam 3.10.12
věčným kālouŚrīmad-bhāgavatam 3.11.28
během doby — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.31
času — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.53, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.21, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.48
po mnoho let — Śrīmad-bhāgavatam 3.27.27
čas — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.15
v pravý čas — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.5, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.35
časovým faktorem — Śrīmad-bhāgavatam 5.23.2, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.17-18
pod vlivem času — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.29
za léta zápasu — Śrīmad-bhāgavatam 8.2.30
časem (po mnoha miliónech let) — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.5
příznivým časem (nebo kāvyena-Śukrācāryou) — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.19
věčný čas — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.40
v průběhu času — Śrīmad-bhāgavatam 8.14.4
vzhledem k době (konci Brahmova dne) — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.8
když se jeho čas naplnil — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.1
za čas — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.8
když nastal její čas — Śrīmad-bhāgavatam 9.20.17
časem (se očistí země a jiné hmotné věci) — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.4
silou času — Śrīmad-bhāgavatam 10.26.4, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.1, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.44, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.9-13, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.7
za dobu — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.34
po čase — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.9
s ohledem na čas — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.38
po nĕjakém čase — Śrīmad-bhāgavatam 11.16.39
čase — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.3-4
sva-kālena
časem — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.37
uru-kālena
za dlouhou dobu — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.31
po dlouhé dobĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.11, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.23