Skip to main content

Synonyma

alpa-kāle
ve velice krátkém čase — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.6
velmi brzy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.297, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.171
velice brzy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.19
anta-kāle
na konci života — Bg. 2.72, Bg. 8.5, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.15
v čase zničení — Śrīmad-bhāgavatam 4.5.10
v okamžiku smrti — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.13
v době zničení — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.32
avatāra-kāle
v čase zjevení — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.153
v čase zjevení dané inkarnace — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.363
bahu-tithe kāle
po mnoha letech — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.6
bhikṣā-kāle
v čase oběda — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.117
bhojana-kāle
k obědu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.131
bhojanera kāle
při jídle — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.21
ye-kāle dvi-bhuja
když se Pán objeví jako dvouruký — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.176
bālaka-kāle
když byl Pán chlapec — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.55
bālya-kāle
v dětství — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.129
kāle-v daném čas
kāle-v daném čase — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.27
daṇḍavat-kāle
při skládání poklon — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.93-94
dīkṣā-kāle
v čase zasvěcení — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.192
ei kali-kāle
v tomto věku Kali — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.362
eka-kāle
zároveň — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.52
najednou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.17
jednou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.78
gamana-kāle
když odcházeli — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.265-266
grīṣma-kāle
v létě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.165
hena-kāle
tehdy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.269, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.203, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.289, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.125, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.119, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.121, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.49, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.131, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.73, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.126, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.169, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.212, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.122, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.92, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.4, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.122, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.222, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.123, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.82, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.92, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.60, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.160, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.81, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.82, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.232, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.17, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.157, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.189, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.242, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.4, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.7, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.59, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.127, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.21, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.79, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.113, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.57, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.88, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.109
mezitím — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.62
v tu dobu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.17
v tu chvíli — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.176
během té doby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.66
zatímco Svarūpa Dāmodara a Pán Caitanya Mahāprabhu hovořili — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.128
právě v tu chvíli — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.245
právě tehdy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.163, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.12
tehdy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.3
hena kāle
tehdy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.272, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.30
právě v tu dobu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.14
jaya-kāle
v době převahy — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.8
kali-kāle
ve věku Kali — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.100, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.100, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.163, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.365
v tomto věku Kali — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.98, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.101, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.50
kāle
tehdy — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.52.38