Skip to main content

Synonyma

smita-jyotsnā-amṛte
nektarem měsíčních paprsků sladkého úsměvu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.130
jyotsnā-bhara
jako měsíční svit. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.138
candra-jyotsnā
světlo úplňku — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.41
jyotsnā iva
jako měsíční svit — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.34
jyotsnā-vatyaḥ
mocná, krásná — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.27
sva-jyotsnā
vlastním svĕtlem — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.19
jyotsnā
svĕtlo — Śrīmad-bhāgavatam 10.30.42
svĕtlo mĕsíce — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.6-8
záře — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.110
světlo — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.67
śarat-jyotsnā
ve světle podzimního měsíce — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.1