Skip to main content

Synonyma

akṣara-juṣām
seberealizovaných na neosobní úrovni (Kumārů) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.142, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.45
připoutaných k realizaci neosobního Brahmanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.115
impersonálně realizovaných (Kumārů) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.158
caturtha-āśrama-juṣām
těch, kdo jsou ve čtvrtém životním stádiu (sannyās) — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.58
juṣām
oddaným — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.61, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.47
těch, kdo jsou zaměstnáni — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.81, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.136