Skip to main content

Synonyma

akṣara-juṣām
připoutaní k neosobní realizaci Brahmanu — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.43
seberealizovaných na neosobní úrovni (Kumārů) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.142, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.45
připoutaných k realizaci neosobního Brahmanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.115
impersonálně realizovaných (Kumārů) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.158
caturtha-āśrama-juṣām
těch, kdo jsou ve čtvrtém životním stádiu (sannyās) — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.58
tamaḥ-juṣām
těch, kdo trpí v nevědomosti. — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.52
juṣām
vychutnávající — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.25
oddaným — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.61, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.47
kteří si vychutnávají — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.36
tĕch, kdo jsou zamĕstnáni — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.48
pro ty, kdo slouží — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.5
těch, kdo jsou zaměstnáni — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.81, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.136