Skip to main content

Synonyma

jihvā-adi
jazyk, chuť a bůh vody, Varuṇa — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.32
jihvā-agre
na špičce jazyka — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.7, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.27
na jazyku — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.192, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.72
jihvā
jazyk. — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.30
jazyk — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.20, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.1, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.37, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.41, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.33, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.29, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.15, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.40, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.200, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.201-202, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.108, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.111, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.203, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.76, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.121-122
své jazyky — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.6
jazyka — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.36-39, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.2, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.213, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.119, Nektar pokynů 1
chuť vnímaná jazykem — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.15
mora jihvā
můj jazyk — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.133
jihvā-lāmpaṭya
uspokojovat jazyk — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.85
jihvā-phalam
dokonalost jazyka — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.61
jihvā-ādau
počínaje jazykem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.136