Skip to main content

Synonyma

bhakta-janāḥ
oddaní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.28
dvija-janāḥ
lidé, kteří se hlásí k třem vyšším kastám (brāhmaṇům, kṣatriyům a vaiśyům) — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.38
janāḥ
a další odborníci — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.23
jakékoliv osoby. — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.36
bĕžní lidé — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.45
příbuzní — Śrīmad-bhāgavatam 11.1.18
tito lidé — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.21
oddaní. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.207, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.268, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.173, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.189
osob — Bg. 7.16
lidé. — Bg. 8.17, Bg. 17.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.15.11, Śrīmad-bhāgavatam 8.15.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.19.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.57-58, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.44, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.19, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.13
osoby. — Bg. 8.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.31.9, Īśo 3
osoby — Bg. 9.22, Bg. 16.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.36, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.94
lidé — Bg. 17.5-6, Śrīmad-bhāgavatam 1.4.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.51, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.6.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.43.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.44.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.24, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.33, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.16-17, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.16, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.2-5
obyvatelstvo — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.10
obyčejní lidé — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.36
obyčejní lidé. — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.44, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.32.9
čistí oddaní. — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.270
živé bytosti. — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.68
všichni lidé — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.49
všichni lidé ve vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.14
takoví lidé — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.44
lidé celkově — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.49
tiryak-janāḥ
i ti, kteří nejsou ani lidmi — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.46
ptáci a zvěř — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.190
sva-janāḥ
příbuzní — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.25
příbuzní a přátelé — Śrīmad-bhāgavatam 10.88.8
puṇya-janāḥ
Yakṣové — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.4
yatratya-janāḥ
lidé z tohoto území — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.13
no janāḥ
nikoliv obyčejní lidé. — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.15
na u janāḥ
nikoliv obyčejní lidé. — Śrīmad-bhāgavatam 10.26.18
suhṛt-janāḥ
spojenci — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.21-23
drazí příbuzní — Śrīmad-bhāgavatam 10.65.8