Skip to main content

Synonyma

akhila-jagatām
všech planetárních soustav — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.67
jagatām
hmotná stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.17
vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.5, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.20, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.43
pohyblivé i — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.42
světům — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.30
obyvateli vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.26
hmotnému světu — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.30
pohyblivých — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.37
vesmírů, které se postupně rozvíjejí — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.14
jako kdyby to byla tíha celého světa — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.19
všech vesmírů — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.39
celého vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.6, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.1
všech svĕtů — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.3-6, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.43, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.41
celého svĕta — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.17
všech pohyblivých tvorů ve vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.40-41
světa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.63
samasta-jagatām
všech vesmírů — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.22