Skip to main content

Synonyma

jaṭā-bhasma-asthi-dhāriṇaḥ
s dlouhými vlasy, pokryti popelem a ozdobeni kostmi — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.29
jaṭā-dharaḥ
se spletenými chomáči vlasů — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.7
s rozcuchanými vlasy — Śrīmad-bhāgavatam 8.4.8
jaṭā-dīdhitibhiḥ
září z vlasů — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.3
sva-jaṭā
vlasy — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.5
jaṭā
rozcuchané vlasy — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.36
vlasů — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.14
spletené vlasy — Śrīmad-bhāgavatam 7.12.4
spletených vlasů — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.32
lokny vlasů — Śrīmad-bhāgavatam 12.10.11-13
jaṭā-kalāpaḥ
chuchvalce rozcuchaných vlasů — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.25
jeho vlasy — Śrīmad-bhāgavatam 4.5.10
kuṭila-jaṭā
kadeřavých a spletených vlasů — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.13
jaṭā-jūṭaiḥ
s rozcuchanými kadeřemi vlasů — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.3

Filter by hierarchy