Skip to main content

Synonyma

jaḍa-ajaḍatve
s hmotnou i nehmotnou povahou — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.54
jaḍa-dhiyaḥ
s otupělou myslí, nechápaví — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.14
jaḍa-dhiyām
kteří jsme tupí — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.8
jaḍa ha-ite
z hmoty — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.18
jaḍa haite
z netečné hmotné přírody — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.260
jaḍa-jagatera
mrtvý hmotný svět — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.115
jaḍa
netečný — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.43
materialistické — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.10
hloupý — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.10
nečinný — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.29
tupý — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.3, Śrīmad-bhāgavatam 5.9.9-10, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.214, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.133
němý — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.11-13
otupĕlý — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.28
nĕmý — Śrīmad-bhāgavatam 12.9.15
nemocní — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.26
netečné — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.118
jaḍa-matiḥ
nanejvýš omezená inteligence — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.8
jaḍa-vat
jako omráčený — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.6
jako hlupák — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.6, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.13
vypadáš jako hluchý a němý člověk — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.18
jakoby netečný, nečinný — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.37
jako mentálnĕ zaostalá osoba — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.17
jako mentálnĕ zaostalý — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.29
jaḍa loka
obyčejní lidé — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.23
jaḍa-rūpā
tupá, nečinná — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.59
jevící se jako netečná — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.259
jaḍa-vyavahāra
světské chování — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.180