Skip to main content

Synonyma

sa-agra-jātam
jeho starším bratrem, Śrī Sanātanou Gosvāmīm — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.1
s jeho starším bratrem Śrī Sanātanou Gosvāmīm — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.1
sva-garbha-jātam
zrozená z jejího lůna — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.7
nitya-jātam
vždy se rodící — Bg. 2.26
jātam
se narodil — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.32
takto vytvořil — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.6
zjevil se — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.10
narozený — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.2
ti, kdo jsou nově narození — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.14
narodili se. — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.14-15
narozená — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.17
byla založena — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.22
dítě se narodilo — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.53
je stvořena — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.25
vznikl — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.21
vyrůstá — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.82
vzniklá — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.82
jātam jātam
nově narozené — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.38
každého, který se narodil, jednoho po druhém — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.65-66