Skip to main content

Synonyma

jāta-ajāta-rati-bhede
daných rozdílem ve zralé a nezralé lásce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.288
jāta-anurāgāḥ
cítili mocnou touhu, byli velice přitahováni — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.33
jāta-anutāpāḥ
s výčitkami svĕdomí — Śrīmad-bhāgavatam 10.19.3
jāta-rati sādhaka-bhakta
oddaní, kteří oddanou službou dosáhli zralosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.290
jāta-bhāvaḥ
s rostoucí láskou — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.36-37
jāta-kampam ca
jak se ladně pohybovaly a chvěly — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.3
jāta-harṣaḥ
přirozeně plný radosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.12
začínající se radovat — Śrīmad-bhāgavatam 10.35.12-13
jāta-hāsāḥ
začínající se smát — Śrīmad-bhāgavatam 10.22.12
jāta-hṛt-śayāḥ
jejich srdce naplňovala touha si s Ní užívat. — Śrīmad-bhāgavatam 8.9.2
jāta
když vypěstoval — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.2
stává se — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.27
bylo — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.35
vzniklé — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.21, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.11
splnila se — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.44
vzrušení — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.24-25
vytvořený — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.8, Śrīmad-bhāgavatam 5.12.16
projevený — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.36
narostlo — Śrīmad-bhāgavatam 9.7.17
začali — Śrīmad-bhāgavatam 9.21.3-5
zaplaven — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.1-2
vyrostlých — Śrīmad-bhāgavatam 10.31.2
projevila — Śrīmad-bhāgavatam 10.42.9
vzniklý — Śrīmad-bhāgavatam 10.56.37
zrozené — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.22
stávající se — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.42-43
objevil se — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.16
probuzený — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.30
vyvinuté — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.2
narozené — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.21
rostoucí — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.57
projevovaly se — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.10
takto rozvine — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.40, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.262
která pochází — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.9
zrozená — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.38
probuzená — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.8
ten, kdo probudil — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.27-28
tak rozvine — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.141, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.179
rozvinuté — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.18-19
vzešlou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.1