Skip to main content

Synonyma

arati-jñam
bez poznání o sexuálním požitku — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.38
dharma-jñam
znalec náboženských zásad — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.43
kṣetra-jñam
Nejvyššího Pána v srdcích všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.18
Nadduši — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.43-45
manaḥ-jñam
přitažlivý — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.28
kṛta-jñam
ten, kdo je vděčný — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.44
sarva-jñam
vševědoucímu — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.25
který zná vše (minulost, přítomnost a budoucnost) — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.7
sarva jñam
vševĕdoucímu — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.18