Skip to main content

Synonyma

guṇa-jñāḥ
oceňující tuto dobrou vlastnost Kali-yugy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.347
śruta-jñāḥ
jež jsou odborníky na védské poznání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.120

Filter by hierarchy