Skip to main content

Synonyma

adharma-jñāḥ
protože neznali náboženské zásady — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.41
ti, kdo o náboženství nic nevĕdí — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.38
akṛta-jñāḥ
ti, kdo jsou nevdĕční — Śrīmad-bhāgavatam 10.32.19
bahu-jñāḥ
lidé s mnohými zkušenostmi — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.21
dharma-jñāḥ
vlastnící v úplnosti poznání náboženských zásad — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.13-14
ghrāṇa-jñāḥ
poznají předměty své touhy po čichu — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.21
guṇa-jñāḥ
oceňující tuto dobrou vlastnost Kali-yugy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.347
iṅgita-jñāḥ
zběhlí ve studiu psychiky — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.9
lakṣaṇa-jñāḥ
odborníci v umění fyziognomie — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.28
tat-jñāḥ
ti, kteří znají zábavy — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.6
zkušení astronomové — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.20
rasa-jñāḥ
znalci různých nálad. — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.48
jñāḥ
zkušené znalkynĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.45
znající — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.19
znalci — Śrīmad-bhāgavatam 10.83.20
veda-jñāḥ
ti, kdo mají úplné poznání Véd — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.26
sūkṣma-jñāḥ
zkušení znalci jemných záležitostí — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.35
śruta-jñāḥ
jež jsou odborníky na védské poznání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.120