Skip to main content

Synonyma

ei icchāya
kvůli tomuto přání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.121
mālīra icchāya
na přání zahradníka — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.86
āpana-icchāya
svojí vůlí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.89
jak si přeje — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.170
svým vlastním přáním — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.177
svou vůlí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.283
z vlastní vůle — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.175
kṛṣṇera icchāya
svrchovanou vůlí Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.19
icchāya
díky touze — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.112, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.90-91
přáním — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.105
svou vůlí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.9
pouhým přáním — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.253
vůlí. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.95-96
svojí vůlí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.124
podle přání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.107
ze své vůle — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.13
vůlí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.256, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.290
kṛṣṇa-icchāya
svrchovanou vůlí Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.396
tāṅra icchāya
na Jeho přání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.93
saṅkarṣaṇa-icchāya
vůlí Saṅkarṣaṇa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.257
tomāra icchāya
Tvou milostí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.18
sabāra icchāya
protože si to všichni přáli — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.285
tomā-sabāra icchāya
pouze díky vašemu přání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.170
īśvara-icchāya
vůlí Pána — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.28

Filter by hierarchy