Skip to main content

Synonyma

gata-hriyaḥ
beze studu — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.11
zapomínající na veškerý stud — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.9-10
postrádající stud — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.34
tyakta-hriyaḥ
nestoudní, zbavení inteligence — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.20

Filter by hierarchy