Skip to main content

Synonyma

hiṁsā api
sklon ubližovat druhým — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.16
hiṁsā-śūnya haya
člověk začne být nenásilný a bez zášti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.272
hiṁsā-ātmakaḥ
vždy zlovolný — Bg. 18.27
hiṁsā
Závist — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.3
utrpení — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.24
ublížení — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.25
násilí — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.43-44, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.24, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.18-19, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.30
znepokojení bohatstvím druhých — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.13-15
kruté násilí — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.13
nepřátelství — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.2-5
násilím — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.20, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.22
zášť — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.56
násilí a závisti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.189
hiṁsā-vihārāṇām
jejichž zaměstnáním je dopouštět se násilí na druhých — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.17
hiṁsā-vihārāḥ
ti, kdo nacházejí potĕšení v násilí — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.29-30
vṛthā-hiṁsā
zbytečné zabíjení — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.12-16
hiṁsā-prāya-ādi
konaná s násilím, se závistí a podobnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.23
hiṁsā kare
dopouštějí se násilí proti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.50