Skip to main content

Synonyma

anya-hetoḥ
za jinými účely — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.9
apavarga-hetoḥ
toužícími po osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.20
bhavat-hetoḥ
kvůli Tvému zjevení — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.29
hetoḥ
výměnou — Bg. 1.32-35
důvodů — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.10
důvod — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.18, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.7, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.169
důvodu — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.5, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.12.5-6
příčina — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.3
příčiny — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.42
z jakého důvodu — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.40
za účelem — Śrīmad-bhāgavatam 10.30.31
kvůli — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.41, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.31
iniciátora — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.55
z nějaké příčiny — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.111, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.163
jež je příčinou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.310
z důvodu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.314
yat-hetoḥ
pod jehož vlivem — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.4
kvůli nĕmuž — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.6
sukha-leśa-hetoḥ
jen pro dočasné hmotné štěstí — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.16
ātma-hetoḥ
kvůli Nĕmu — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.23
kasya hetoḥ
z jakého důvodu — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.1
kasyacit hetoḥ
z toho či onoho důvodu — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.39