Skip to main content

Synonyma

brahma- daṇḍa-hatāḥ
ti, kdo byli ztraceni kvůli urážce duchovního já (brahma) — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.12
hatāḥ-ti, kteří zemřel
hatāḥ-ti, kteří zemřeli — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.39
hatāḥ
zabito. — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.48
všichni mrtví — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.21
nebo dokonce zabiti — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.48
byli zabiti — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.10.5
zasaženi. — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.7
zabity — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.29-31
zabitý — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.26
byli usmrceni — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.29
byli zabiti. — Śrīmad-bhāgavatam 10.36.17
zabiti — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.26
(jsme) zabiti — Śrīmad-bhāgavatam 10.66.26
udeření. — Śrīmad-bhāgavatam 10.83.22
zabití — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.43
zabití. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.39
vyatikrama-hatāḥ
zničeni svým prohřeškem v podobě urážky — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.11
śvāsa-hatāḥ
bičovaná Nṛsiṁhadevovým dechem — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.32